Naidheachdan ACG

Cuairt-litir ACG - Iuchar

Published: 31 Jul 2020

​Bruthaibh an seo airson cuairt-litir a’ Chomuinn - Iuchar 2020. Tha sinn an dochas gun cord e ribh! Ma tha sibh airson cail a chur thugainn airson a’ chuairt-litir no airson tuilldeadh fiosrachadh, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co....

Read More...

Tachartas do Dheugairean air Zoom!

Published: 23 Jul 2020

​Diluain 27mh Iuchair, 3f / Monday 27th July, 3pm Do dheugairean aois 13-18/For teenagers aged 13-18 Ainmean-àite: sgeul na Gàidhlig ann an Alba B’ i a’ Ghàidhlig prìomh chànan na h-Alba uair. Chan eil tùs a dh’innseas barrachd dhuinn mu sgeul na Gàidhlig ann an Alba na ...

Read More...

Cuairt-litir ACG - Ogmhios 2020

Published: 02 Jul 2020

​Bruthaibh an seo airson cuairt-litir a’ Chomuinn - Ogmhios 2020. Tha sinn an dochas gun cord e ribh! Ma tha sibh airson cail a chur thugainn airson a’ chuairt-litir no airson tuilldeadh fiosrachadh, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co....

Read More...

Interview with John Joe Macneil

Published: 02 Jul 2020

Innis dhuinn beagan mu do dheidhinn fhein? Is mise John Joe MacNèill agus ‘s ann à Barraigh a tha mi bho thùs, ged a tha mi a-nise a’ fuireach an Dùn Èideann. Tha mi ag obair aig Oilthigh Dhùn Èideann agus ‘s e Prìomh Cho-eòlaiche Teagaisg an dreuchd a th’ agam aig an ...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD