Naidheachdan ACG

Brot is Mìlsean an Inbhir Nis

Published: 15 Jan 2020

Bidh an ath Brot agus Milsean ann DISATHAIRNE 25 AM FAOILLEACH 2020 aig Tallaichean an t-Sean Ard Eaglais, Sraid na h-Acadamaidh, Inbhir Nis. Tha sinn an dochas gum bi sibh ...

Read More...

Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid

Published: 10 Jan 2020

​ Bidh an dàrna òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain MacLeòid a’ gabhail àite, Diardaoin an 30mh den Fhaoilleach2020. Thèid an tachartas, a tha ga chuir air dòigh leis a’ Chomunn Ghàidhealach, le taic bho Roinn Cheilteis agus Eòlas na h-Alba de dh’ Oilthigh Dhùn È...

Read More...

Cèilidh an t-Seann Bhliadhn' Ùir, an Òbain

Published: 09 Jan 2020

​​Bidh Cèilidh an t-Seann Bhliadhn’ Ùir aig Comunn Gàidhealach an Òbain a’ gabhail àite air Disathairne 11mh den Fhaoilleach 2020 bho 7.30f ann an Talla a’ Chlachair, Sràid Albany, An t-Ò...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD