Naidheachdan ACG

Stiùiriche Ur

Published: 20 Feb 2019

​A’ leanntainn a Choinneamh Bhliadhnail againn an Talla a’Bhaile an Inbhir Nis tha sinn toilichte gu bheil Eilidh NicIain, à Uibhist aTuath, air a thighinn air Bòrd-stiùridh a’ Chomuinn. Tha Eilidh air a bhith ag obair ann an saoghal na Gàidhlig fad a beatha, a mhòr chuid den tì...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD