Naidheachdan ACG

Geallan-dùbhlain rin tilleadh

Published: 15 Jul 2019

​​Cuimhnichibh gu feum sibh geall-dùbhlain sam bith a th’ agaibh a thilleadh thugainn ro dheireadh na mìos seo. Faodar an tilleadh gu oifisean a’ Chomuinn ann an Inbhir Nis neo Steòrnabhagh, neo am fàgail ann am bùth Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu. geallan-dù...

Read More...

Returning Trophies

Published: 15 Jul 2019

​​Cuimhnichibh gu feum sibh geall-dùbhlain sam bith a th’ agaibh a thilleadh thugainn ro dheireadh na mìos seo. Faodar an tilleadh gu oifisean a’ Chomuinn ann an Inbhir Nis neo Steòrnabhagh, neo am fàgail ann am bùth Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu. geallan-dù...

Read More...

Oifeagar Leasachaidh Neach-Ceumnaiche

Published: 08 Jul 2019

Tha cothrom air leth againn airson neach-ceumnachaidh airson obair 12 mìosan airson na siostaman ùrachadh gus an dèanamh nas èifeachdaich, agus siostam margaidheachd air-loidhne a leasachadh gus barrachd dhaoine a thàladh agus ballrachd a leudachadh. Bidh an obair stèidhichte ann an ...

Read More...

Ceann-latha Ùr Airson Cur a-Steach Airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2019

Published: 02 Jul 2019

Tha cothrom aig daoine a chur a-steach airson Mòd na bliadhna-sa suas gu deireadh an latha air 5 Iuchair 2019. https://enter.ancomunn.co....

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD