Naidheachdan ACG

Òraid Chuimhneachaidh Iain Mhicleoid

Published: 20 Jan 2021

​Thèid an treas òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid a chumail air Diardaoin an 28mh den Fhaoilleach 2021. ‘S e Pàdruig Moireasdan, a bhios a’ lìbhrigeadh na h-òraid. ‘S ann air “Tìr nan Gàidheal? A’ beachdachadh air òigridh agus na h-eileannan anns an àm ...

Read More...

#CLEACHDIAIGANTAIGH

Published: 14 Jan 2021

​Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith ag obair gu dlùth le com-pàirtichean gus prògram air loidhne #cleachdiaigantaigh a chur air bhog a-rithist, a bhrosnaicheas òigridh Gàidhlig a chleachdadh san dachaigh. Thèid clàr #cleachdiaigantaigh beò a-rithist Diluain air làrach-lìn Comann ...

Read More...

Bliadhna Mhath Ùr!

Published: 06 Jan 2021

​Tha sinn a’ guidhe sàbhailteachd, slàinte agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile!

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD