Naidheachdan ACG

​​MÒRAN TAING

Published: 05 Feb 2024

Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt do gach neach a ghabh pàirt agus a bha an làthair aig Fèill Chuimhneachaidh Iain Mhicleòid thairis air an deireadh sheachdain. Taing gu sònraichte do sgioba Oilthigh Dhùn Èideann agus Bothan Dhùn Èideann airson an cuid taic le bhith a’ cur an ...

Read More...

A’ DÙNADH AIG 5F AN DIUGH! ⏰

Published: 02 Feb 2024

​Tha agaibh gu 5f an diugh airson cuir a-steach airson an dreuchd seo. Ma tha ceistean sam bith agaibh cuiribh fios gu james@ancomunn.co.uk

Clàraibh an seo:

Read More...

A-NOCHD!

Published: 01 Feb 2024

​​Tha sinn deiseil airson a-nochd agus a’ coimhead air adhart ri òraid Khatie! Mur am faigh sibh a bhith an làthair còmhla rinn, bidh sinn a’ craoladh beò air an duilleag Facebook ...

Read More...

Cuairt-litir a' Chomuinn

Published: 01 Feb 2024

​Seo agaibh cuairt-litir a’ Chomuinn. Ma bhios naidheachdan sam bith agaibh airson an ath iris, cuiribh fios gu marina@ancomunn.co.uk

https://bit.ly/3HHdoUZ

Read More...

​ Ealain, ceòl is litreachas gu bhith pàirt de dh’òraid chuimhneachaidh gaisgeach na Gàidhlig

Published: 01 Feb 2024

Thèid cànan is cultar na Gàidhlig a chomharrachadh ann an sreath de thachartasan mar phàirt de Fhèill Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid. Bidh na tachartasan a’ luaidh na Gàidhlig agus bidh iad fosgailte do gach duine, bho dhaoine a tha ùr dhan a’ Ghàidhlig dhan fheadhainn a ...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council