Naidheachdan ACG

Buinn Òir an t-Seann Nòis 2018

Published: 19 Oct 2018

​ ‘S iad Steaphanaidh Chaimbeul agus Ciaran Iòsaph MacAonghais a bhuannaich Buinn Òir an t-Seann Nòis am bliadhna. Mealaibh bh’ ur naidheachd! Gheibhear dealbhan bho farpaisean Diardaoin an seo: http://www.grahamhoodphotography.com/proofing/royal-national-mod-thursday-18th-...

Read More...

Neach-Ionnsachaidh na Bliadhna 2018

Published: 18 Oct 2018

​ Neach-Ionnsachaidh na Bliadhna 2018 À Dùn Bàrr bho thùs, tha Iseabail na h-oileanach aig Oilthigh Ghlaschu a thug bliadhna sechad aig Sabhal Mòr Ostaig am bliadhna. Bha ùidh aice riamh ann an cànanan ach cha b’ ann gus a’ bhliadhna mu dheireadh aice ann an Àrd-sgoil ...

Read More...

Luchd-buannachaidh Buinn Òir a' Chommuinn 2018

Published: 18 Oct 2018

​ Ruairidh Cormack, Port Rìgh agus Ceitidh Chaimbeul, Inbhir Nis, luchd-buannachaidh Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich 2018, . Mealaibh bh’ ur naidheachd! Bruthaibh air an ceangal gu h-ìosal airson dealbhan bho farpaisean Diciadain: http://www.grahamhoodphotography.com/...

Read More...

An Aigeallan Airgid 2018

Published: 18 Oct 2018

​ Eileen Duncan, Tunga agus Mikie MacEanraig, Keiss, luchd-buannachadh An Aigeallan Argid 2018. Mealaibh bh’ ur ...

Read More...

Farpais Crìochnachaidh am Bonn Òir

Published: 17 Oct 2018

​ Gheibh sibh liosta de na farpaisich a tha a’ dol troimh gu Farpais Crìochnachaidh nam Bonn Òir a-nochd. Mealaibh bh’ ur naidheachd- tha sinn a’ guidhe gun tèid a h-uile càil gu ...

Read More...

Dealbhan a' Mhòid

Published: 17 Oct 2018

​ Bruthaibh air an ceangal seo airson dealbhan Mòd na bliadhna seo: www.grahamhoodphotography....

Read More...

Comharran

Published: 17 Oct 2018

​ Cumaibh sùil air na comharran tron làrach-lìn againn. http://enter.ancomunn.co.uk/competitions/winners/event_id:7 #Mòd2018 #...

Read More...

Prògram Iomall a' Mhòid 2018

Published: 04 Oct 2018

​Clioc air an dealbh gu h-ìosal airson Prògram Iomall a’ Mhòid 2018 ...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD