Naidheachdan nam Mòdan Ionadail

Mod Mhuile air a chur dheth

Published: 08 Sep 2021

​Gu mì-fhortanach bha againn air am Mòd aig an deireadh sheachdain a chur dheth. Tha grunnan dhaoine anns an sgoil an seo le Covid, agus tha mòran sgoilearan agus tidsearan far na sgoile. Mar sin, bhiodh nas lugha de dh’fharpaisich againn Dihaoine.

Ach tha e nas cudthromaiche buileach gun cùm sinn farpaisich, britheamhan agus luchd-cuideachaidh sàbhailte, còmhla ris an luchd-èisdeachd.

Tha fhios agam gur e briseadh dùil a tha seo dhuibhse cuideachd, ach tha sinn uile a’deanamh fiughair ri ur faicinn an ath bhliadhna.

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council