Naidheachdan

Trèanadh Britheamhachd Màrt 2024

Published: 01 Apr 2024

​Tha An Comunn Gàidhleach air a’ chiad bùth-obrach ann an sreath a chur air dòigh airson airson fiosrachadh a thoirt seachad mu dheidhinn britheamhachd agus clàr obrach a’ Mhòid. Thachair e ann an Taigh-òsta a’ Ghlynhill ann an Rinn Friù, faisg air Pàislig.

Chur sinn fàilte air breitheamhan ùr agus feadhainn a th’ air a bhith a’ cumail taic ris a’ Mhòid fad bliadhnaichean. Bha cothrom aca sùil a thoirt air bhideothan gus am faiceadh iad diofar cho-fharpaisean agus fhuair iad stiùireadh air mar a bheireadh iad seachad comharran gu cothromach. Bha ùine aca bruidhinn ann am buidhnean beaga air carson a rinn iad na co-dhùnaidhean aca.

Bha an trèanadh air leth feumail ann an dàimh ri obair ullachaidh a’ Mhòid. Thèid an ath bhùth-obrach a chumail an Inbhir Nis sna mìosan a tha romhain.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council