Naidheachdan ACG

​Farpaisean Ùr do Chòisirean Inbheach

Published: 05 May 2022

Tha sinn toilichte innse gu bheil dà fharpais ùr ri fhaotainn do chòisirean inbheach airson a’ Mhòd Naiseanta Rìoghail. Aig Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021, leis nach e farpaisean àbhaisteach a bh’ ann agus mar sin cha robh na h-aon riaghailtean ann, ghabh feadhainn de na cò...

Read More...

Measaidhean Ghàidhlig

Published: 04 May 2022

​Ma bhios farpaisich sam bith airson measadh a dhèanamh air thoiseach air Mòd na bliadhna seo, tha agabh gu deireadh an Lùnastal airson sin a dhèanamh. Cuiribh fios gu seonag@ancomunn.co.uk airson ceann-latha a chur air dòigh. Bidh cothrom ann measaidhean a dhèanamh aig Mòd ...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd