Peairt & Aonghas

Thèid Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail air an 14mh agus an 15mh den t-Ògmhios 2024.

Farpaisean Mòd Obar Pheallaidh 2024

Runaire:
Cuiribh fios air Post-d gu: pad.gaelicmod@gmail.com

Bruthaibh an seo airson an duilleag Facebook againn.


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council