Naidheachdan nam Mòdan Ionadail

Mòd Ionadail Leòdhais 2017

Published: 09 Mar 2017

​Tha Comunn Gàidhealach Leòdhais air na cinn-latha airson Mòd Ionadail Leòdhais 2017 atharrachadh gu Dimàirt 30 Cèitean – Dihaoine 2 Ògmhios.

Bhiodh iad gu mòr nur comainn nan sgaoileadh sibh an fhiosrachadh seo timcheall na tidsearan Gàidhlig / Ciùil, pàrantan agus mar sin air adhart.

Thèid na foirmean / ceòl airson Mòd Ionadail Leòdhais na bliadhna seo a sgaoileadh anns na beagan sheachdainean a tha romhainn.

Le gach deagh dhùrachd,

Comataidh Comunn Gàidhealach Leòdhais

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council