Naidheachdan nam Mòdan Ionadail

Meur Inbhir Nis

Published: 01 Aug 2017

​Bidh Meur Inbhir Nis den Chomunn Gàidhealach agus Comataidh Ionadail Mòd 2020 an làthair aig Fèill an t-Eilean Duibh, anns a’ Bhlàr Dubh air Diciadain an 2mh agus Diardaoin an 3mh den Lùnastal.

Ma tha botail agaibh a bhiodh sibh airson a thoirt dhuinn airson an tombola againn, bhiodh sin math dha rìreabh.

Cuiribh fios dhan chomataidh air an duilleag Facebook aca no cuiribh post-d gu rùnaire Mòd Ionadail Inbhir Nis.

Mòran taing!

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council