Naidheachdan nam Mòdan Ionadail

Mòdan Ionadail 2014

Published: 07 Jan 2014

Bidh mòran agaibh air tòiseachadh le ullachaidhean airson Mòdan Ionadail 2014 mu thràth.

Ma tha tachartasan, coinneamhan no càil sam bith eile gu bhith agaibh a dh’ aithghearr, cuiribh thugainn an fhiosrachadh agus cuiridh sinn suas e air an làrach-lìn seo, dhan chuairt-litir againn agus air duilleag Facebook.

Cuiribh fiosrachadh sam bith gu: marina@ancomunn.co.uk

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor