Skye



The Skye Provincial Mod will takeplace between the 30th of May till 1st of June 2019:

Diardaoin 30 den Chèitein (feasgar)- Eaglais Chille Mhoire - Bìobull agus cuir a-mach na loidhne

Dihaoine 31 den Chèitein (Feasgar)- Sgoil Ghàidhlig Phortrìgh - farpaisean a Mhòid (seinn/bàrdachd/sgeulachdan agus buidhnean) ;

pìobaireachd Disathuirne1 den Òg-mhìos (madainn) - ionsramaidean-ciùil; farpaisean inbheach

http://www.skyemod.co.uk/

Contact Details:

Mrs Mary Anne Mackenzie

1/2 of 6 Edinbane

Edinbane

Isle of Skye

IV51 9PR

Tel: 01470 582494





Margaret Nicolson

Rhuarden

Flodigarry

Portree

Isle of Skye

IV51 9HZ



01470 552 248



skyemod@outlook.com










« Return to Provincial Mods Map


Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

JOIN OUR MAILING LIST FOR THE LATEST NEWS AND UPDATES