Naidheachdan

Riaghailtean a’ Mhòid Nàiseanta

Published: 12 Feb 2009

Chaidh riaghailtean ùra a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail ùrachadh o chionn ghoirid, nach toir sibh sùil mhionaideach orra an seo.

« Back to Mod News List

Bileag fiosrachaidh Comunn nan Còisir

Published: 12 Feb 2009

Tha Comunn nan Còisir a’ sireadh fiosrachadh airson na h-ath bhrath-naidheachd aca. Thoir sùil air an làrach-lìn aca www.gaelicchoirs.org.uk airson tuilleadh fiosrachaidh.

« Back to Mod News List

Clàr-Eagair a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail

Published: 12 Feb 2009

Chaidh clàr-eagair a’ Mhòid Nàiseanta atharrachadh o chionn ghoirid. Bheir sùil orra an seo.

« Back to Mod News List

Mòd 2011 – Na h-Eileanan Siar

Published: 12 Feb 2009

Aig deireadh Mòd 2008, chaidh ainmeachadh gun tèid Mod 2011 anns na h-Eileanan Siar an àite Pàislig a bha cuideachd ga iarraidh.

« Back to Mod News List

Ceòl nan Còisir

Published: 12 Feb 2009

Chaidh an leabhar seo (An Leabhar Gorm) a chruthachadh le Comunn nan Còisirean Gàidhlig agus ‘s e th ‘ann ach cruinneachadh de òrain ainmeil ann an co-sheirmean ceithir-pàirteach. (SATB) Gheibhear leth-bhreac airson £4 bho bhuill na comataidh (cuir fios gu Kathleen Dick aig stewart.dick@btinternet.com) no air air-loidhne gaelicbooks.net

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD