Naidheachdan

Atharrachaidhean ri Earrainnean Mòd Nàiseanta Rìoghail 2022

Published: 01 Mar 2022

​Bithibh mothachail gu bheil sinn air atharrachaidhean fhoillseachadh airson na farpaisean a leanas:

Competition C104 - Lovat and Tullibardine: Eilean na h-Òige

Competition C106 - District Puirt-à-beul: Chuirinn Mo Bhalachan, Faca Sibh Màiri Nigh’n

Competition C101 - Rural Choirs - Sheriff MacMaster: Soraidh Alasdair, Bainne nan Gobhar .

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh mu na h-atharraidhean seo AN SEO.

Thèid atharrachaidhean ri Earrainnean Mòd Nàiseanta Rìoghail 2022 a chlàradh air an larach-lìn againn agus anns a’ chuairt-litir anns na mìosan a tha romhainn.

Ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios gu info@ancomunn.co.uk no cuiribh fòn thugainn air 01463 709 705.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd