Naidheachdan

Diciadain a' Mhòid

Published: 13 Oct 2021

​Diciadain mu thràth?! Seo na bhios a’ dol an diugh aig Mòd Inbhir Nis. Nach tig sibh còmhla rinn!

Eden Court Tickets: https://eden-court.co.uk

Online: https://myplayer.uk/mod

#Mòd2021 #YCW2021

« Back to Mod News List

Disathairne aig a' Mhod

Published: 08 Oct 2021

​​Seo na bhios a’ dol an diugh aig Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis.

Tiocaidean Cuirt Eden: https://eden-court.co.uk/event/mòd-nàiseanta-rìoghail-2021-royal-national-mod-2021

Tiocaidean airson tachartasan air-loidhne: https://myplayer.uk/mod

Prògram an seo: https://edition.pagesuite-professional.co.uk//launch.aspx?pbid=16c844be-71dc-4d03-9d73-d6025d482fa0

« Back to Mod News List

Fosgladh a' Mhoid

Published: 08 Oct 2021

​Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo fhosgladh gu h-oifigeil A-NOCHD ann an Inbhir Nis!

Feuch gun tig sibh còmhla rinn gu Cùirt Eden aig 19.30!

Faodaidh sibh a choimhead air-loidhne cuideachd.

Eden Court Tickets: https://eden-court.co.uk/event/mòd-nàiseanta-rìoghail-2021-royal-national-mod-2021

Live-stream Tickets: https://myplayer.uk/mod

Prògram an seo | Programme here:

https://edition.pagesuite-professional.co.uk//launch.aspx?pbid=16c844be-71dc-4d03-9d73-d6025d482fa0

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd