Naidheachdan

​​Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2020

Published: 02 Dec 2019

Chuir an Comunn Gàidhealach, Comataidh Ionadail Mòd 2020,
Comhairle na Gàidhealtachd agus Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis air
bhog, Mòd Nàiseanta Rìoghail Inbhir Nis 2020 ann a Talla Bhaile Inbhir
Nis, air Diluain 2mh Dùbhlachd. Chluinn sinn ceòl bho òigridh na sgìre
agus bha tì, cofaidh agus grèim-bìdh air a chur air dòigh le Maoin Math
Coitcheann Inbhir Nis.

Tha tuilleadh naidheachdan agus fiosrachadh ri thighinn.


« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd