Naidheachdan

Cuirm Chlàrsaich aig Mòd Dhun Omhain

Published: 20 Jul 2012

Co-bhanntachd: An Clàrsach aig a’ Mhòd

Thèid consairt sònraichte a chumail aig Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadna seo, far am bidh sàr-sheinneadairean agus sàr-chluicheadairean a’ comharrachadh ceangal leantainneach eadar seann chànan is seann ionnstramaid na h-Alba, a tha air a bhi a’ dol airson corr is 120 bliadhna.

Le seann òrain agus òrain ùr, gheibhear dealbh den turas bhon chiad Mòd ann an 1892 suas chun latha diugh.Chaidh consairt eile a chumail mar phàirt de Fhèis Eadar-Nàiseanta nan Clàrsaich sa’ Ghiblean agus thèid an fhear seo a chumail air Diciadain an 17mh den Dàmhair ann an Dun Omhain.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD