Naidheachdan

Dealbhan Mòd 2009 ri faicinn air làrach-lìn Graham Hood Photography

Published: 10 Oct 2009

Tha cruinneachadh de dhealbhan Mòd 2009 air an tarraing le Graham Hood, neach-togail-dhealbh oifigeil a’ Mhòid, ri’m faicinn air an làrach-lìn aige:

http://grahamhoodphotography.com/?load=flash

« Back to Mod News List

Mod 2009 Results Service

Published: 08 Oct 2009

This years’ competition results will be added to our website on the day of the competition.

The results service will begin on Saturday 10th October and will be viewable on our website on the following page:

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2009/

« Back to Mod News List

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air "The Hour" - (06/10/09) - 5-6f

Published: 05 Oct 2009

Bidh Joy
Dunlop, oifigear leasachaidh a’ Chomuinn Ghàidhealaich a’ bruidhinn mun Mhòd
Nàiseanta Rìoghail agus a’ seinn air a’ phrògram “The
Hour” an ath h-oidhch’ (
06/10/09) eadar 5-6f air STV.

« Back to Mod News List

A' chiad phodcast aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail

Published: 02 Oct 2009

Tha Iain Moireasdan, Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich a’ mìneachadh na tha romhainn aig a’ Mhòd san Òban am bliadhna.

http://www.heraldscotland.com/video-gallery/culturecast

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD