A' cuimhneachadh air Iain MacAoidh

Published: 20 Nov 2020

​‘S ann duilich a tha sinn an naidheachd a chluinntinn gun do bhàsaich ar caraid Iain MacAoidh an-dè aig 78 bliadhna de dh’ aois. B’ e Iain fear dhe na seinneadairean Gàidhlig a b’ fheàrr agus a b’ ainmeile a bh’ ann, ‘s thug e toileachas nach gann do mhòran dhaoine thairis air nam bliadhnichean leis an t-seinn aige.

Choisinn Iain, às an Rubha ann an Leòdhas, Bonn Òir an t-Seann Nòis aig Mòd Nàiseanta Inbhir Nis ann an 1972 agus, beagan as dèidh sin, choisinn e duais an t-Seann Nòis aig Fèis Phan-Cheilteach Chill Àirne ann an Èirinn.

Tha ar co-fhaireachdainn le Dollag agus an teaghlach agus caraidean Iain aig an àm dhuilich a tha seo. Bidh ionndrainn mhòr air Iain anns gach ceàrnaidh.

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD