Naidheachdan

Fiosrachadh dha Farpaisich

Published: 04 Sep 2012

Dàil air Farpaiseach

Ma thachras gum bi dàil air farpaiseach ann a bhith a’ faighinn gu farpais sam bith aig an àm iomchaidh, feumaidh e/i fios a chur chun Àrd-stiùbhard no aon den luchd-taic aige/aice ann an àite na farpais gus am faighear fios mun dàil gu Cathraiche na farpais.

Stiùireadh dha Farpaisich

Chan fhaod farpaisich leabhar, làmh-sgrìobhainn, no leth-bhreac de cheòl a chleachdadh ann am farpais, ach a-mhàin ann am farpaisean ionnstramaid ciùil.

Bileagan Breithneachaidh

Gheibhear bileagan breithneachaidh airson gach farpais ann an Talla na Banrìgh air Disathairne 13 Dàmhair agus eadar Diluain 15 is Dihaoine 19 Dàmhair

Not: Bu chòir farspaisich feitheamh co-dhiù 2 uair a-thìde às deidh crìoch farpais mus tog iad bileagan breithneachaidh aig an deasc.

Ionad Fiosrachaidh Mòd 2012

Bidh Ionad Fiosrachaidh Mòd 2012 ann an Talla na Banrìgh agus bidh e fosgailte Disathairne 13 Dàmhair agus eadar Diluain 15 is Dihaoine 19 Dàmhair

Pìosan ainmichte Mòd 2013

Gheibhear Leabhran nam Pìosan Ainmichte airson Mòd 2013 aig an Ionad Fiosrachaidh ann an Talla na Banrìgh

Cuirmean Luchd-cosnaidh Dhuaisean

Dh’fhaodadh gun tèid iarraidh air luchd-cosnaidh a’ chiad duais ann am farpais nochdadh aig aon de na cuirmean oidhche.

Ma thèid, feumaidh iad nochdadh ann an Talla na Banrìgh aig 7.15f agus iad fhèin a dhèanamh aithnichte don luchd-eagrachaidh.

Bithear ag ainmeachadh seo aig na farpaisean tron latha.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD