Naidheachdan

Mod Ionadail Dhun Eideann

Published: 18 Apr 2012

Thèid Mod Ionadail Dhùn Èideann a chumail Disathairne seo tighinn (21 Giblean) ann an Ard Sgoil Liberton, Rathad Gilmerton, Dùn Èideann.

Tha sinn an dòchas gun tèid gu math dha na farpaisich, a’ chomataidh agus gach neach a bhios an sàs ann air an deireadh sheachdain seo!

Ma tha fiosrachadh sam bith eile a dhìth oirbh, cuiribh fios gu Fiona Nic an Tòisich air 0131 476 6611 no cuiribh post-d thuice aig fiona.mackintosh@blueyonder.co.uk no tadhalaibh air www.edinburghlocalmod.co.uk.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD