Naidheachdan

Barra Mod Starts Today!

Published: 30 Sep 2011

Toisichidh Mod Ionadail Barraigh is Bhatarsaigh an diugh ann am Barraigh. B’ ann anns na 1930’an a chaidh Mod Ionadail a chumail ann am Barraigh mu dheireadh! Theid farpaisean a chumail an diugh agus a-maireach.

Tha an comataidh ionadail agus na farpaisich air a bhith ag obair cruaidh anns na miosan a chaidh seachad, ag ullachadh airson a’ Mhod Ionadail. Tha Riona Whyte, Oifigear Modan Ionadail airson An Comunn Gaidhealach, air a bhith ag obair leis a’ chomataidh gus program a’ Mhoid a thoirt ri cheile.

Tha sinn an dochas gun teid gu math dhaibh uile aig a’ Mhod Ionadail agus bidh fadachd oirnn gus am faic sinn co gheibh na duaisean!

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho Jane NicNeill air jdouglasmacneil@aol.com.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD