Naidheachdan

Mòdan ri thighinn

Published: 16 Oct 2015

Mòd nan Eilean Siar - 14-22 Dàmhair 2016

Mòd Loch Abar - 13-21 Dàmhair 2017

Mòd Dhùn Omhain - 12-20 Dàmhair 2018

Mòd Ghlaschu - 11-19 Dàmhair 2019

« Back to Mod News List

Ceilidh na Cloinne

Published: 10 Oct 2015

​Oidhche spòrsail dha clann agus teaghlaichean. Beagan ùine airson faochadh fhaighinn bho na farpaisean Diluain agus Dimàirt!

« Back to Mod News List

Cearcall Ciùil

Published: 10 Oct 2015

​Tha tòrr a’ dol anns an Òban an t-seachdain seo. Thigibh gu na taighean-seinnse airson deagh cheòl is craic

« Back to Mod News List

Fighe

Published: 10 Oct 2015

​Obair ùr bho Raonaid Walker a tha air duaisean a chosnadh, stèidhichte air òrain is ruitheaman bho ghnìomhachas aodaich na h-Alba. Bidh Art MacCarmaig agus Fiona Nic an t-Sealgair cuideachd nam pàirt den taisbeanadh fìor mhath seo. Ann an co-bhann le Comunn Dunollie

« Back to Mod News List

Seann Bhaile an Òbain

Published: 10 Oct 2015

​Gabh iongnadh mu na caractaran agus na suidheachaidhean a tha air cumadh a thoirt air an Òban thar nam bliadhnaichean le Bob MacCulloch agus ceòl tùsail bho Erik Spence agus Dave Mason.

« Back to Mod News List

Mìorbhall Nam Beann

Published: 10 Oct 2015

​Balaich Dhonnchaidh Bhàin le Iain MacPhàrlain aig an stiùir deiseil gus deagh oidhche a thoirt dhuibh bho na sgrìobh bàrd Earra-Ghàidheal Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Tha Dualchas Nàdair na h-Alba a’ toirt taic don tachartas seo.

« Back to Mod News List

App a’ Mhòid Nàiseanta 2015

Published: 09 Oct 2015

​Dèan cinnteach gun luchdaich thu sìos an App gun dàil airson fiosrachadh air Mòd an Òbain 2015!

« Back to Mod News List

Clàraidhean de luchd-buannachaidh co-fharpaisean a’ Mhòid aig Stiùidio a' BHBC

Published: 07 Oct 2015

​Clàraidhean de luchd-buannachaidh co-fharpaisean a’ Mhòid aig Stiùidio a’ BHBC, BBC Studio, St. Columba Church Hall, Corran Brae, Oban

Diluain 12mh agus Dimairt 13mh (Na dorsan a’ fosgladh eadar 6.00f agus 6.20f)
Dihaoine 16mh (Na dorsan a’ fosgladh eadar 8.45f agus 9.15f)

Airson tiocaid cuir fòn gu 07624 910 525

Barrachd fiosrachadh

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD