Naidheachdan

Stovies, Ceilidh & Dannsa san Òbain

Published: 24 Mar 2015

​Oidhche le stovies, cèilidh agus dannsa san Òbain a’ cruinneachadh airgead airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015.

« Back to Mod News List

Ceann-latha mu dheireadh airson Mòd Ionadail an Òbain

Published: 24 Mar 2015

Cuimhnichibh gu feumar cuir a-steach airson farpaisean Mòd Ionadail an Òbain ro Disathairne 4 Giblean. Feumar earrannan fèin thaghte agus cosgaisean sam bith a chur a-steach an uairsin cuideachd.

Cuiribh a h-uile càil gu:

Fùran

Ionad Gàidhlig

Tallaichean a’ Chorrain

An t-Òban

PA34 4AB

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh bho Moira Dunlop aig moiradunlop@btinternet.com

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council