Naidheachdan

Ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid

Published: 30 May 2014

Cuimhnichibh gur e A-MÀIREACH an ceann latha airson cuir a-staigh airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo.

Gheibhear cuir a-staigh airson farpaisean air-loidhne aig:

http://enter.ancomunn.co.uk/users/add

« Back to Mod News List

Karaoke Gàidhlig an Inbhir Nis

Published: 22 May 2014

Disathairne 31 Cèitean, 2014 @ 7.30f.

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 22 May 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean Club 400 na mìos seo:

£250 Morven NicLeòid, Inbhir Nis

£100 Jane Riddick, a’ Mhanachainn

£50 Floranne Reid, Ros Mhaircnidh


Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Còisirean

Published: 21 May 2014

Please note that the rule for Junior choral and senior choral competitions stating, “Prescribed pieces may be sung, if necessary, a semi-tone higher or lower than the set key” is no longer applicable and all choirs may sing prescribed pieces in their own chosen key.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD