Naidheachdan

Ceann-latha iarrtasan a’ Mhòid

Published: 30 May 2014

Cuimhnichibh gur e A-MÀIREACH an ceann latha airson cuir a-staigh airson farpaisean Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo.

Gheibhear cuir a-staigh airson farpaisean air-loidhne aig:

http://enter.ancomunn.co.uk/users/add

« Back to Mod News List

Karaoke Gàidhlig an Inbhir Nis

Published: 22 May 2014

Disathairne 31 Cèitean, 2014 @ 7.30f.

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 22 May 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean Club 400 na mìos seo:

£250 Morven NicLeòid, Inbhir Nis

£100 Jane Riddick, a’ Mhanachainn

£50 Floranne Reid, Ros Mhaircnidh


Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Còisirean

Published: 21 May 2014

Please note that the rule for Junior choral and senior choral competitions stating, “Prescribed pieces may be sung, if necessary, a semi-tone higher or lower than the set key” is no longer applicable and all choirs may sing prescribed pieces in their own chosen key.

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council