Naidheachdan

Club 400 Inbhir Nis

Published: 17 Feb 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mìos seo:

£250 Mrs K.A. Mackellar, Allt Eireann

£100 Iain MacAmhlaigh, Eilean Leòdhais

£50 E.M. Dòmhnallach, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 17 Feb 2014

Seo an fheadhainn a fhuair duaisean na mìos seo:

£250 Mrs K.A. Mackellar, Allt Eireann

£100 Iain MacAmhlaigh, Eilean Leòdhais

£50 E.M. Dòmhnallach, Inbhir Nis

« Back to Mod News List

Club 400 Inbhir Nis

Published: 12 Feb 2014

Seo an fheadhainn a fhuair na duaisean mu dheireadh:

£250 Dòmhnall MacArtair, Inbhir Nis

£100 Iain Moireasdan, Broughty Ferry

£50 Audrey Barnett, Inbhir Nis

Mealaibh ur naidheachd!

Ma tha sibh airson pàirt a ghabhail ann an Club 400 Inbhir Nis

Cuiribh fios gu: Dòmhnall Macleòid: donald@macleod668.orangehome.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd