Naidheachdan

Changes to 2011 Prescribed Pieces

Published: 22 Nov 2010

Please note the following amendments to the 2011 Prescribed Pieces:

Òrain na Cloinne:

Page 2 C23A Dh’ fhalbh a’ radan binneach

To be changed in List of prescribed songs: C23A is ‘Dh’ fhalbh a’ radan binneach’, C23 is ‘Ial Ial Ial Ial Ial Ial ars’ a’ chailleach’

Page 9 C27 Tha bò dhubh agam

4th verse should read;

‘Tha luch dhonn agam, tha luch dhonn bhuam

Tha luch dhonn agam, tha luch dhonn bhuam

Tha luch dhonn agam, tha luch dhonn bhuam

Tha dà luch dhonn ruith san t-sabhal gu luath.’

Còisirean Òigridh:

Page 13 C113 Togail curs air Leòdhas

Verse 4, line 4 should read: ‘S nì sinn tàmhachd san tìr sin gus an sìnear sinn ann’

Page 15 C114 Mo nìonag

Bar 11 (Soprano & Alto): ‘sin’ should be ‘sinn’

Page 10 C73 Hai-o na h-eireagan

Verse 1 The word ‘uigh-ean’ in bar 5 should show a dotted quaver and semi quaver and the words ‘bheir iad’ in bar 7 should show a semi quaver and dotted quaver (as opposed to the other way around)

« Back to Mod News List

Tachartas na Bliadhna 2010?

Published: 03 Nov 2010

Tha sinn toilichte a chluinntinn gun deach Am Mòd Nàiseanta Rìoghail (2010) a mholadh mar Tachartas na Bliadhna airson Duaisean Traidiseanta MG ALBA 2010.

Ma tha sibh airson bhòtadh airson Mòd na bliadhna seo, thèidibh gu http://www.handsupfortrad.co.uk/tradmusicawards/voting2010.html.

Mòran taing!

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD