Pasgan-taic na Modan Iondail

Tha sinn air pasgan a chur ri chèile le foirmean agus fiosrachadh a dh’ fhaodadh a bhith feumail dha Comataidhean na Mòdan Ionadail.

Tha seo a’ gabhail a-steach rudan mar foirmean-iarrtas, stiùireadh do bhritheamhan agus cathraichean, duilleagan breithneachaidh, riaghailtean a’ Mhòid agus mar sin air adhart.

Faodaidh sibh na foidhlichean seo atharrachadh mar a bhios iomchaidh airson a’ Mhòd agaibh fhèin.

Tha sinn an dòchas gum bidh seo feumail dhuibh.

Duilleag Breithneachaidh - Gaidhlig

Duilleag Breithneachaidh - Ceol

Stiureadh do Bhritheamhan

Stiureadh do Chathraichean

Riaghailtean

Foirm Iarrtas Oigridh - Dreach

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD