Toraidhean Diciadain

Published: 14 Oct 2020

C1 Clàrsach. Luchd-ionnsachaidh / An Roghainn Fhèin / Introductory. Own Choice

  1. Eilidh, Dùn Èideann
  2. Oisín, Dùn Èideann
  3. Zorka, Dùn Èideann

C2 Clàrsach. A’ chiad ìre. An Roghainn Fhèin / Elementary. Own Choice

  1. Hazel, Dùn Èideann
  2. Bernadette, Inbhir Theòrsa
  3. Eve, Dùn Èideann

C3 Clàrsach. Eadar-mheadhanach. An Roghainn Fhèin / Intermediate. Own Choice

  1. Katie, Dùn Èideann
  2. Maria, Glaschu
  3. Carly-Skye, Inbhir Nis

C4 Clàrsach. Adhartach. An Roghainn Fhèin / Advanced. Own Choice

  1. Isabella, Inbhir Nis
  2. Xiaotong, Dùn Èideann
  3. Andrew, Glaschu

IS1 Seinn Aon-neach. Fileanta. An Roghainn Fhèin / Solo Singing Fluent. Own Choice

  1. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis
  2. Marina Nicleòid, Glaschu
  3. Lorna Nic an t-Sagairt, Port Rìgh

IS2 Seinn Aon Neach. Luchd-ionnsachaidh. An Roghainn Fhèin / Solo Singing – Learners. Own Choice

  1. Letty Nijhuis, Leeuwarden, An Olaind
  2. Màiri NicGilleMhaoil, Cary, Na Stàitean Aonaichte
  3. Beathag NicLeòid, Dùn Èideann

IBA1 Aithris Bàrdachd. Fosgailte / Poetry Recitation. Open

  1. Ruth Oliver, Glaschu
  2. Anne MacDonald Coleman, Dùn Omhain
  3. Sarah Douglas, Dùn Omhain

IBA2 Sgeulachd. An Roghainn Fhèin / Tell a Story. Own Choice

  1. Liam Ó Caiside, Alexandria, Na Stàitean Aonaichte
  2. Alasdair MacCumhais, Cardross

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD