Ceann-latha Mòd Air-loidhne Dihaoine seo tighinn!

Published: 17 Aug 2020

​Bheil sibh air na bhideothan agaibh a chlàradh airson am Mòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne fhathast?

Faodaidh sibh an clàradh air na fònaichean làimhe agaibh, no inneal sam bith eile agus cuiribh thugainn iad tro làrach-lìn a’ Chomuinn. Sin e!

⭐️Ceann-latha: Dihaoine 21 Lùnastal⭐️

https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/Virtual_Mod_Syllabus_July_31.pdf?fbclid=IwAR1W6kIPkSZTipAEGoe4ONnKN5Wr4OLgXoYVulqhvkzFMvSl1vdvSanjxrM

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD