Toraidhean Dimàirt

Published: 14 Oct 2020

Roinnean Òigridh.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Junior Categories.

1. ‘Exceptional’ 2.‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

(S1) Seinn Aon-neach - Fileanta – Nigheanan Fo aois 13 / Solo Singing Fluent – Girls U13

1. Sophie, Siorrachd Rois

2. Leah, Uibhist

3. Jaime Eve, An t-Òban

(S2) Seinn Aon-neach- Fileanta – Balaich Fo aois 13 / Solo Singing Fluent – Boys U13

1. Seòras Murdaidh Fionnlagh, Glaschu

2. Oisín, Dùn Èideann

3. Coinneach, Leòdhas

(S3) Seinn Aon-neach Fileanta – Nigheanan Fo aois 19 / Solo Singing Fluent – Girls U19

1. Iona-Mairead, Leòdhas

2. Emily, An t-Eilean Sgitheanach

3. Rebecca, Glaschu

(S4) Seinn Aon-neach Fileanta – Balaich Fo aois 19 / Solo Singing Fluent – Boys – U19

1. Ruaraidh, Druim na Drochaid

(S9) Seinn san t-Seann Nòs fo aois 13 / Traditional Singing U13

1. Innes, An t-Òban

2. Sophie, Siorrachd Rois

3. Lily Jane, An Gearastan

(S11) Seinn Aon-neach. Fosgailte / Solo Singing. Open – Caledonian MacBrayne Category)

1. Iona-Mairead, Leòdhas

2. Eoghan, An t-Eilean Sgitheanach

3. Eliza, Loch Abar

(BA3) Bàrdachd Fo aois 13 / Poetry U13

1. Niamh, Baile Dhùbhthaich

2. Seòras Murdaidh Fionnlagh, Glaschu

3. Hannah, Baile Dhùbhthaich

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD