Toraidhean Diardaoin

Published: 15 Oct 2020

​1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

D1 Dannsa 7-10 Bliadhna / Dancing 7-10 Years

 1. Hazel, Dùn Èideann
 2. Katie Mairead & Niamh, Inbhir Nis

IS3 Seinn Aon-neach. Seann Nòs. Fosgailte / Solo Singing. Traditional. Open

 1. Fionnlagh Iain Mac an Fhùcadair, Obar Dheathain
 2. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis
 3. Linn Phipps, Leòdhas

IS4 Seinn Aon-neach. Puirt-à-beul. / Solo Singing. Puirt-à-beul.

 1. Màiri NicGilleMhaoil, Cary, Na Stàitean Aonaichte
 2. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis

IS5 Seinn Aon-neach. Roinn Caledonian Mac a’ Bhruthainn. / Solo Singing. Caledonian MacBrayne Category.

 1. Saffron Hanvidge, Inbhir Nis
 2. Lettie Nijhuis, Leeuwarden, An Olaind
 3. Donald Gillies, Na Stàitean Aonaichte

IBA3 Aithris Bàrdachd. Fosgailte. / Poetry Recitation. Open.

 1. Anne Macdonald Coleman, Dùn Omhain
 2. Don Woodall, Dùn Omhain
 3. Frances Rosemary Lynn, Dùn Omhain

IL3 Sgrìobh Bàrdachd / Poetry.

 1. Marcas Mac an Tuairneir, Dùn Èideann
 2. Robbie Macleòid, Dùn Èideann
 3. Tia Thomson, Inbhir Narann

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD