​Ballot airson Farpais Chrìochnachaidh a’ Bhuinn Òir

Published: 18 Oct 2023

A-nochd aig 19:30

1. Isabelle Bain
2. Pàdraig Mac a’ Phearsain
3. Emma Nicleòid
4. John Boa
5. Julie-Anne MacFadyen
6. Fergus Muir
7. Marina NicLeòid
8. Iain MacCarmaig

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

Stafffinders

Stafffinders

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council