Taigh Cèilidh a' Mhòid #2!

Published: 05 Jun 2020

Tha deagh naidheachd againn dhuibh! Leis cho soirbheachail ’s a bha Taigh Cèilidh a’ Mhòid air a’ mhìos a chaidh seachad, tha sinn toilichte innse dhuibh gum bidh sinn a’ toirt thugaibh cèilidh eile san t-sreath seo an ath sheachdain!

Thèid an dàrna Taigh Cèilidh a’ Mhòid a chumail air Diardaoin 11 Ògmhios aig 8.30f agus ‘s e seinneadairean a choisinn Buinn Òir an t-Seann Nois anns na 90an a bhios againn an oidhche seo.

Tha sinn toilichte gum bidh John Joe MacNeill còmhla rinn a-rithist mar Fhear an Taighe.

Mar sin, feuch gun tig sibh còmhla rinn air an 11mh, beò air duilleag Facebook a’ Mhòid!

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD