Oifisean Dùinte

Published: 23 Mar 2020

​Tha na h-oifisean againn a-nis dùinte agus tha an luchd-obrach gu lèir ag obair bhon taigh.

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-dealain thugainn. Gheibhear na seòlaidhean againn an seo.

Cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta airson fiosrachadh sam bith eile.

Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Cumaibh sàbhailte.

Bho sgioba a’ Chomuinn.

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD