Toraidhean Diluain

Published: 12 Oct 2020

​​Roinnean òigridh.

1. ‘Sònraichte’ 2. ‘Air leth math’ 3. ‘Ri moladh’

Junior categories

1. ‘Exceptional’ 2. ‘Highly Commended’ 3. ‘Commended’

S5 Seinn Aon-neach. Nigheanan. Luchd-ionnsachaidh fo aois 13 / Solo Singing Girls. Learners U13

1. Aimee, Leòdhas

2. Cara, An t-Òban

3. Megan, Muile

S6 Seinn Aon-neach. Balaich. Luchd-ionnsachaidh fo aois 13 / Solo Singing Boys Learners U13

1. Finlay, An t-Òban

2. Innes, An t-Òban

3. Lyam, An t-Òban

S7 Seinn Aon-neach. Nigheanan. Luchd-ionnsachaidh fo aois 19 / Solo Singing Girls. Learners U19

1. Holly, Muile

2. Kirsty, Leòdhas

3. Rhona, Ceann Loch Gilb

S8 Seinn Aon-neach. Balaich. Luchd-ionnsachaidh fo aois 19 / Solo Singing Boys Learners U19

1. Archie, A’ Mhorbhairne

S10 Seinn san t-Seann Nòs. Fosgailte. Fo aois 19 / Traditional Singing. Open. U19

1. Kirsty, Leòdhas

2. Isla, Na Hearadh

3. Elinor, Seattle, Na Stàitean Aonaichte

BA1 Innse-sgeulachdan. Fosgailte Fo aois 13 / Storytelling. Open U13

1. Finlay, Glaschu

2. Jonathan, An t-Eilean Sgitheanach

3. Shonnie, Uibhist

BA5 Bàrdachd Luchd-ionnsachaidh Fo aois 13 / Poetry Learners U13

1. Megan, Muile

2. Hannah, Muile

3. Jack, An t-Òban

BA6 Bàrdachd Luchd-ionnsachaidh Fo aois 19 / Poetry Learners U19

1. Rachel, A’ Mhorbhairne

M1 Fiolm Goirid / Vloga – Fosgailte - Òigridh

1. Clas 7 Bun-sgoil Chille Mhoire

2. Fionnlagh, Inbhir Nis

3. Hannah, Baile Dhùbhthaich

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD