Dreach Program airson Mod 2022

Published: 03 Aug 2022

​Chan eil fada ri dhol a-niste, ‘s tha daoine a’ gabhail ùidh ann am farpaisean a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail am bliadhna ann am Peairt. ‘S mar sin dheth, tha sinn air an clàr-ama cuideachail seo a chur ri chèile dhuibh mar stiùireadh. Tha cothrom ann gun atharraich seo fhathast agus, ‘s mar sin, cumaibh sùil air na meadhanan sòisealta againn airson an fhiosrachadh as ùire.

Bidh prògram oifigeil a’ Mhòid ri fhaotainn an ceann beagan sheachdainean.

Dreach Prògram Mòd Pheairt 2022

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd