Làn-Dùil air geàrr-liosta airson Duais Trad

Published: 30 Nov 2021

​Tha sinn air leth toilichte gu bheil pròiseact Làn-Dùil air geàrr-liosta airson Duais Trad san roinn Cuirm air Loidhne na Bliadhna 2021.

Dh’obraich An Comunn Gàidhealach gu dlùth ri Soisgeul gus am pròiseact seo a lìbhrigeadh agus abair gu bheil sinn a’ dèanamh fiughair ri Cuirm nan Duaisean!

Meal an naidheachd dhan a h-uile duine a chaidh ainmeachadh air geàrr-liostaichean airson duais agus gur math a thèid leibh!

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd