Farpaisean Litreachas Òigridh

Published: 10 May 2024

Duaisean air leth ri bhuannachadh!

  • Echo Show
  • Pasgain Ealain
  • Earlasan

​Sgrìobh sgeulachd goirid, aithisg naidheachd no pìos bàrdachd, neo dèanaibh postair Gàidhlig agus cuiribh a-steach e ro 31 Cèitean 2024. ’S urrainnear pìos a tha sibh air sgrìobhadh mu thràth anns a’ chlas a chleachdadh!

Siuthad sibh, gabhaibh pàirt ann am farpaisean Litreachas Mòd an Òbain 2024!

Farpais Òigridh Ealain
Farpais Litreachais

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council