Òraid Chuimhneachaidh Iain Mhicleoid

Published: 20 Jan 2021

​Thèid an treas òraid bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid a chumail air Diardaoin an 28mh den Fhaoilleach 2021. ‘S e Pàdruig Moireasdan, a bhios a’ lìbhrigeadh na h-òraid. ‘S ann air “Tìr nan Gàidheal? A’ beachdachadh air òigridh agus na h-eileannan anns an àm ri teachd” a bhios an òraid aig Pàdruig.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus thèid a chumail air loidhne tro Zoom.

Feuch gun tig sibh còmhla rinn, tha oidhche thlachdmhor, inntinneach gar feitheamh!

Bruthaibh an seo airson clàradh: Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid Tickets, Thu, Jan 28, 2021 at 7:00 PM | Eventbrite

Bu mhath leinn taing a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig, CalMac, Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle na Gàidhealtachd airson an cuid taic.

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD