Coinneamh Bhliadhnail Meur Inbhir Nis

Published: 07 Nov 2018

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Meur Inbhir Nis a chumail air Dimàirt 4 Dùbhlachd 2018 aig 7f ann an Oifis a’ Chomuin, Taigh Bhaile an Athain, 40 Sràid Hunndaidh, Inbhir Nis, IV3 5HR.

Bidh fàilte chridheil oirbh uile.

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD