Sandaidh NicDhòmhnaill Jones & Meg Bateman ann an còmhradh A-MÀIREACH!

Published: 17 Aug 2020

​Tachartas ro-chlàraichte le dithis bhàird a’ bruidhinn mun sgrìobhadh ùr aca, ann an co-bhann le Comhairle nan Leabhraichean agus An Comunn Gàidhealach

Clàraichibh airson an tachartais an seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/sandaidh-nicdhomhnaill-jones-agus-meg-bateman-ann-an-comhradh-tickets-115958359575?fbclid=IwAR3ndTKY4CHyvbHTl86CTmZxxCMs2x1gtzrSmposY_OxXT3SdG6LZKGkyDA

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD