Clasaichean Gàidhlig air a Thabhachd do Bhuill nan Còisirean Gàidhlig

Published: 30 Oct 2020

​A bheil thu nad bhall de chòisir Ghàidhlig ag amas air do sgilean Gàidhlig a thoirt am feabhas?

Tha An Comunn Gàidhealach a’ tabhann chlasaichean Gàidhlig air-loidhne do sheinneadairean ann an còisirean inbheach a tha airson an comas sa chànan a leasachadh. Thèid clasaichean a thairgsinn aig trì diofar ìrean comais; Òr, Airgead agus Umha, ann an co-rèir ri Sgeama Measaidh a’ Chomuinn.

Bidh na clasaichean a’ ruith ann am blocaichean de 6 seachdainean sa chiad àite, le meanbh-chìs de £4 gach clas (£2 gach clas do bhuill a’ Chomuinn Ghàidhealaich). Ma tha ùidh agad ann an clàradh sna clasaichean sin agus gus tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn, feuch gun lìon thu an t-suirbhidh gu h-ìosal.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ML2XVY3

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD