A' Chailleach - Oraid leis an Dr Alasdair MacIllebhain

Published: 17 Jun 2020

Ainmean-àite, seanchas & òrain à Muile (tachartas air loidhne)

Tha A’ Chailleach aithnichte air feadh na Gàidhealtachd. Tha caochladh ainmean oirre: aithnichidh cuid ann an Earra-Ghàidheal i mar A’ Chailleach Bheur ach aithnichidh càch i mar Chailleach Beinn a’ Bhric no Cailleach Mhòr Chlìbhric,
mar eisimpleir.

Thigibh còmhla ris an Dr Alasdair C. MacIlleBhàin (Oilthigh Ghlaschu & Tosgaire na Gàidhlig 2019) agus e a’ bruidhinn air ainmean-àite, seanchas agus òrain co-cheangailte ris A’ Chaillich às an sgìre aige fhèin agus àiteachan eile.

Tha an tachartas seo an-asgaidh agus freagarrach do luchd-labhairt ionnsachaidh na Gàidhlig a cheart cho math ri luchd-labhairt fileanta na Gàidhlig, ach bhiodh beagan Gàidhlig gu buannachd.

Thèid an tachartas a chumail air loidhne tro Zoom. Clàraichibh an seo: https://tinyurl.com/y8w8ar74

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD