Tachartas do Dheugairean air Zoom!

Published: 23 Jul 2020

​Diluain 27mh Iuchair, 3f / Monday 27th July, 3pm

Do dheugairean aois 13-18/For teenagers aged 13-18

Ainmean-àite: sgeul na Gàidhlig ann an Alba
B’ i a’ Ghàidhlig prìomh chànan na h-Alba uair. Chan eil tùs a dh’innseas barrachd dhuinn mu sgeul na Gàidhlig ann an Alba na ainmean-àite na dùthcha. Thigibh còmhla ris an Dr Alasdair C. MacIlleBhàin (Co-eòlaiche Rannsachaidh aig Oilthigh Ghlaschu & Tosgaire na Gàidhlig 2019) agus e a’ bruidhinn air na ciad ainmean-àite a tha air an clàradh ann an Alba, mar a sgaoil a’ Ghàidhlig fad is farsaing air feadh na dùthcha agus air iomadach nì eile a dh’innseas ainmean-àite dhuinn, ma sheallas sinn orra gu dlùth.
Tha an tachartas seo an-asgaidh agus freagarrach do dheugairean aig a bheil Gàidhlig. Thèid an tachartas a chumail air loidhne tro Zoom.
Clàraichibh an seo: https://tinyurl.com/y5tbvstb

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD