Fèis Air-loidhne le Soisgeul!

Published: 05 Apr 2021

Thèid ‘Làn-Dùil’ a chumail eadar an 23mh agus 25mh den Ghiblean le sreath de bhùithean-obrach, tachartasan agus cèilidh air-loidhne, fo stiùir Màiri Anna NicUalraig, stiùiriche cruthachail na buidhne, agus am prìomh stiùiriche air aoigheachd, Gareth Fuller.

Nach tig sibh ann!

Clàraibh an seo: Làn Dùil - Online Soisgeul Weekend Tickets, Fri, Apr 23, 2021 at 7:00 PM | Eventbrite

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD