Norma NicDhùghaill

Published: 29 Mar 2024

Norma McLeod McDougall
Norma NicLeòid NicDhùghaill

Tha An Comunn Gàidhealach duilich cluinntinn gun do bhàsaich Norma NicDhùghaill an t-seachdainn a chaidh. Bha i na deagh charaid dhan Mhòd agus i a’ cumail taic ri farpaisich air a’ phiàna fad iomadach bliadhna gu saor-thoileach.
Bidh seirbhis aig Luaithreachan Costa Chluaidh & Ghàirneag air rathad A760, KA24 5LE, 12:00 Diciadain 10mh Giblean.
Chan fheumar èideadh dubh.

Tha cothrom agaibh tabhartas a thoirt dhan chathrannas Myeloma UK agus Norma air a bhith fulang leis an tinneas faisg air 22 bhliadhna.​

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council