Royal National Mod News

Changes to A300 & A271

Published: 17 Apr 2012

Please note the following amendments:

A300 Cath Ghairidheach

Bar 38 - ‘droch càramh’ - should read ‘droch chàramh’

A271 Gur fad am thàmh mi

Verse 1, bar 4 - ‘àigmhor’ - should read ‘aghmhor’

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Future Paisley

Future Paisley

Paisley.Is

Paisley.Is

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council