Naidheachdan

Luchd-ciùil òga!

Published: 23 May 2024

Ma ’s e neach-ciùil òg a th’ annad, ann an còmhlan-ciùil tràidiseanta, nach gabh sibh pàirt ann an “Cogadh nan Còmhlan” 2024! ’S e cothrom air leth a tha seo do dhaoine òga, na sgilean ciùil aca a thaisbeanadh air an àrd-ùrlar, ann am farpais beò le bhith a’ dol an-aghaidh còmhlain eile!

Gheibh an còmhlan a bhuannaicheas, cothrom ceòl a chlàradh agus a mheasgachadh le companaidh pròifeiseanta, le stiùireadh bho shàr-eòlaichean. Siuthad sibh!

Tuilleadh fios an seo

Clàraibh an seo

Tuilleadh fios: info@ancomunn.co.uk

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Sangobeg Investments Ltd

Sangobeg Investments Ltd

BBC Alba

BBC Alba

Caledonian MacBrayne

Caledonian MacBrayne

SQA

SQA

The Scottish Government

The Scottish Government

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig

Creative Scotland

Creative Scotland

Event Scotland

Event Scotland

Argyll & Bute Council

Argyll & Bute Council