Litreachas


.


Tha measgachadh de fharpaisean Litreachas ann a dh’ fhaodas òigridh agus inbhich cuir a-steach air a shon gach bliadhna. Tha farpaisean Ealain, Òran Ùr, Dràma agus Leabhraichean ann cuideachd. Gheibhear tuilleadh fiosrachadh an seo mu na farpaisean seo.

Thèid Latha Litreachais a chumail mar is tric air Diciadain, seachdain a’ Mhòid, far an tèid duaisean airson na farpaisean seo a thoirt seachad.

Chaidh Latha Litreachais 2018 a chumail ann an Talla Bhaile Dhùn Omhain air Diciadain 17 Dàmhair.

Gheibhear liosta den fheadhainn a bhuannaich duaisean na bliadhna seo gu h-ìosal. Meal an naidheachd oirbh uile!

Duaisean Latha Litreachais 2017


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD