Ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich

Ballrachd - Na Buannachdan

Tha gnothaichean cultarach agus cànain ar n-eachdraidh nan cuibhreann prìseil de ar n-oighreachd agus ‘s còir an gleidheadh ‘s an leasachadh. Le ballrachd a’ Chomuinn Ghaidhealaich a thoirt a-mach:

  • Bithear a’ taic ri glèidheadh na Gàidhlig.
  • Faodar coinneamhan meòire a fhrithealadh.
  • Bidh tus-chothrom agaibh air ticeadan airson tachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Inntrigeadh dha naidheachdan Gàidhlig.
  • Lùghdachadh prìsean air program agus ticeadan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail.
  • Lùghdachadh prìsean aig Bùth a’ Chomuinn

Ballrachd Bhliadhnail: £15.00
Òigridh / Oileanach: £5.00
Còmhlan: £30.00
Ballrachd Bhuidhne / Còisir: £50.00

Ma tha sibh airson ballrachd a thoirt a-mach cuiribh fon thugainn air 01463 709 705.

.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD