Mòdan Ionadail

Tha 18 Mòd Ionadail air an cumail air feadh Alba tron bhliadhna far am bheil cothrom ann pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànan, ceol agus cultarail

Mòdan Ionadail | Provincial Mods

Leòdhas | Lewis 4 - 7 Ògmhios | June 2019
Sruighlea | Stirling 17 / 18 Cèitean | May 2019
Uibhist | Uist 24 / 25 Cèitean | May 2019
An t-Eilean Sgitheanach | Skye 29 Cèitean | May - 1 Ògmhios | June 2019

An t-Òban | Oban31st Cèitean | May / 1 Ògmhios | June 2019Loch Abar | Lochaber7 Ògmhios | June 2019

Glaschu | Glasgow7 / 8 Ògmhios | June 2019

Siorrachd Pheairt agus Aonghais | Perthshire and Angus 14 / 15 Ògmhios | June 2019

Ìle | Islay Cancelled till further notice

Àird nam Murchan | Ardnamurchan14 Ògmhios | June 2019

Inbhir Nis | Inverness21 / 22 Ògmhios | June 2019

An Dreòlluinn | Mull13 / 14 Sultain | September 2019

Barraigh | Barra21 Sultain | September 2019

Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbride 31st Cèitean | May / 1 Ògmhios June 2019
Dùn Èideann | Edinburgh 25 Ceitean/May 2019
Na Hearadh | Harris 14 Ògmhios | June 2019
Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithness 8 Ògmhios | June 2019
Mod Lochailse | Lochalsh 7 Damhair /October 2019

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Glasgow Life

Glasgow Life

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

People Make Glasgow

People Make Glasgow

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

International Year of Indidenous Languages

International Year of Indidenous Languages

Sponsor

Mòd Glaschu

Mòd Glaschu

Local Organising Committee

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD