Mòdan Ionadail

Tha 20 Mòd ionadail an-dràsta ri fhaotainn air feadh na h-Alba aig a bheil cothroman pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànain, ciùil agus cultarach.

Mòdan Ionadail

Cumaibh sùil air an duilleag seo airson barrachd fios mu Mòdan Ionadail 2019. Cuiridh sinn cinn-latha air loidhne nuair a thig iad.

Leòdhas | Lewis4 - 7 Cèitean | May 2019
Sruighlea | Stirling17 / 18 Cèitean | May 2019
Uibhist | Uist24 / 25 Cèitean | May 2019
An t-Eilean Sgitheanach | Skye29 Cèitean | May - 1 Ògmhios | June 2019
An t-Òban | Oban31st Cèitean | May / 1 Ògmhios | June 2019
Loch Abar | Lochaber7 Ògmhios | June 2019
Glaschu | Glasgow7 / 8 Ògmhios | June 2019
Peairt | Perth7 / 8 Ògmhios | June 2019
Ìle | Islay15 Ògmhios | June 2019
Àird nam Murchan | Ardnamurchan21 Ògmhios | June 2019
Inbhir Nis | Inverness21 / 22 Ògmhios | June 2019
An Dreòlluinn | Mull13 / 14 Sultain | September 2019
Barraigh | Barra21 Sultain | September 2019
Cille Bhrìghde an Ear | East Kilbridetbc
Dùn Èideann | Edinburghtbc
Na Hearadh | Harristbc
Cataibh is Gallaibh | Sutherland & Caithnesstbc
Mod Lochailse | Localsh tbc
Obar Pheallaidh | Aberfeldytbc

Gheibhear mapa a’ sealltainn na Modan Iondail gu leir agus ceangail gu duilleagan na Modan Ionadail fhein an seo.

Connect with Us

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD